Fasciatherapie & Somatopsychopedagogie

Fasciatherapie

“Fascia” is het bindweefsel, waarmee ons hele lichaam is doorweven. Het ondersteunt en verbindt al onze lichamelijke structuren (organen, botten, spieren, zenuwen, bloedvaten…).

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de fascia een belangrijke rol speelt in zowel het lichamelijk als het geestelijk functioneren. Samen met o.a. het hormonale- en zenuwstelsel beïnvloedt het onze spierspanning, bewegingspatroon, bloedcirculatie, emotioneel reageren en bijgevolg ook ons gedrag.  De fascia is heel gevoelig en reageert op fysieke en psychische stress. Tijdens een stresssituatie, gaat de fascia verkorten, wordt de doorbloeding van het weefsel en het bewegingspatroon verstoord en daardoor komt het lichaam onder spanning. Hierdoor raakt het evenwicht tussen lichaam en geest uit balans.

Fasciatherapie steunt op een zelfregulerende mechanisme. Door bewust te worden van jouw reacties, bewegingen en gedrag, is het ook mogelijk om daarin verandering te brengen en opnieuw een evenwicht te vinden.

Fasciatherapie wordt toegepast voor zowel lichamelijke klachten  als stress gebonden aandoeningen, waardoor je in het dagelijkse leven minder goed functioneert. Fasciatherapie is een zachte manuele techniek die beantwoordt aan de vraag van het lichaam en geen gebruik maakt van manipulaties. Er wordt gewerkt met heel subtiele, trage druk- en rektechnieken die de interne fysiologische systemen in het lichaam activeren. Verder wordt er gewerkt met oefeningen en indien nodig met introspectie en gesprek.

Somato-psychopedagogie

Naast fysieke klachten kan fasciatherapie ook psycho-emotionele weerstanden in het bindweefsel detecteren. Vaak gaan chronische klachten gepaard met allerlei psychosociale problemen : werkloosheid, depressie, scheiding…..

Binnen de fasciatherapie bestaat er een apart luik dat speciaal ontwikkeld is om psychosomatische problemen te begeleiden: de somato-psychopedagogie.

In deze sessies wordt naast manuele techniek ook oefeningen en gesprek toegepast. Je leert bewust aandacht te geven aan wat je ervaart, voelt en waarneemt. Deze kennis kan je leren integreren in je dagelijkse leven.

De somato-psychopedagogie benadert zowel de fysieke als de psycho-emotionele mens. Ze speelt in op de wisselwerking tussen lichaam en geest.

De persoon leert hoe hij opnieuw zijn evenwicht kan vinden en zich verder kan ontwikkelen.